Källinformation

Ancestry.com. 1875 års norska folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2020.
Originaldata: 1875 Norge Folketelling, Arkivverket, Norge.

 1875 års norska folkräkning

1875 års folkräkning

1875 års folkräkning genomfördes den 31 december 1875 och var avsedd att inkludera både den inhemska befolkningen och andra som var bosatta i landet. Detta medförde att man måste införa en ny post, nationalitet. Sjömän på norska fartyg utomlands räknades samt även alla besättningsmedlemmar på fartyg i norska hamnar. För första gången efterfrågades födelsedatum och inte ålder.

Den här samlingen

Du kan hitta följande information om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Mentalsjukdom
  • Bostadsort
  • Nationalitet
  • Språk