Källinformation

Ancestry.com. 1901 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1901 Folketælling, The Danish National Archives - Rigsarkivet, København, Danmark.

 1901 års folkräkning i Danmark

1870 års folkräkning

1901 års folkräkning i Danmark hölls den 1 februari och information om de cirka 2,4 miljoner personer som bodde i Danmark vid tidpunkten registrerades.

Den här samlingen

Här hittar du bland annat följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Mentalsjukdom
  • Nuvarande och tidigare bostadsort
  • Yrke
  • Religion