Källinformation

Ancestry.com. Danmark, 1885 och 1895, folkräkningar för Köpenhamn [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1885, 1895 København Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 Danmark, 1885 och 1895, folkräkningar för Köpenhamn

1885 och 1895 års folkräkningar

1885 och 1895 års folkräkningar i Köpenhamn innehåller information om invånarna i Köpenhamn vid folkräkningstidpunkten.

Den här samlingen

Här hittar du bland annat följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Bostadsort
  • Yrke
  • Religion