Källinformation

Ancestry.com. 1840 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1840 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1840 års folkräkning i Danmark

1840 års folkräkning

1840 års folkräkning i Danmark hölls den 1 februari och information om de cirka 1,6 miljoner personer som bodde i Danmark vid tidpunkten registrerades.

Den här samlingen

Här hittar du bland annat följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Civilstånd
  • Födelsedatum
  • Ålder
  • Bostadsort
  • Yrke och relation till familjeöverhuvud