Källinformation

Ancestry.com. 1801 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1801 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1801 års folkräkning i Danmark

1801 års folkräkning

1801 års folkräkning i Danmark hölls den 1 februari och information för de cirka 900 000 som bodde i Danmark vid tidpunkten registrerades.

Den här samlingen

Du kan hitta följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Födelseort
  • Mentalsjukdom
  • Bostadsort
  • Yrke
  • Religion