Källinformation

Ancestry.com. 1834 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1834 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1834 års folkräkning i Danmark

1834 års folkräkning

1834 års folkräkning i Danmark hölls den 1 februari och information om de cirka 1,1 miljoner personer som bodde i Danmark vid tidpunkten registrerades.

Den här samlingen

Här hittar du bland annat följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Bostadsort
  • Yrke eller relation till familjeöverhuvud