Källinformation

Ancestry.com. 1787 års folkräkning i Danmark [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2021.
Originaldata: 1787 Folketælling. København, Danmark: The Danish National Archives - Rigsarkivet.

 1787 års folkräkning i Danmark

1787 års folkräkning

1787 års folkräkning i Danmark hölls den 1 juli och information om de cirka 800 000 personer som bodde i Danmark vid tidpunkten registrerades.

Den här samlingen

Här hittar du bland annat följande uppgifter om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

  • Namn
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Civilstånd
  • Ålder
  • Bostadsort
  • Yrke