Källinformation

Ancestry.com. Sverige, emigrantregister, 1869-1948 [webbaserad databas]. Lehi, Utah, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2018.
Originaldata: Images provided courtesy of ArkivDigital. Göteborgs Poliskammare, 1869–1948, Landsarkivet i Göteborg; Norrköpings poliskammare; Huvudarkivet Polisen in Helsingborg; Poliskammaren i Malmö Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ): Äldre poliskammaren (Stockholm 1869-1904); Överståthållarämbetet för polisärenden 2 (ÖÄ): Poliskammaren (Stockholm 1905-1940).

 Sverige, emigrantregister, 1869-1948

Historisk bakgrund

Från mitten av 1800-talet och in på 1900-talet lämnade många personer av ekonomiska skäl Sverige, Norge och Danmark för att starta ett nytt liv i USA och andra länder. Under den här perioden emigrerade cirka 1,3 miljoner svenskar till USA. Dessa register, som upprättades av lokala polismyndigheter vid utskeppningshamnarna, innehåller information om dem som lämnade, varifrån de kom och vart de tänkte resa. Många passagerare reste vidare från hamnstäderna och bosatte sig i andra städer och länder. Kontrollera bilden på den tilltänkta destinationen för att eventuellt få reda på var de slutligen kan ha bosatt sig.

Vad kan jag hitta i dessa register?

Du kan hitta följande information:

  • Namn
  • Kön
  • Ålder
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Ort för avresa
  • Datum för avresa
  • Ankomstort
  • Fartyg