Källinformation

Ancestry.com. Finland, böcker med uppgifter om den första nattvarden, 1670-1918 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2019.
Originaldata: Lastenkirjat, Kansallisarkisto, Riksarkivet (National Archives) Helsinki, Suomi (Finland).

 Finland, böcker med uppgifter om den första nattvarden, 1670-1918

Böcker med uppgift om första nattvarden

Böcker om första nattvarden, också benämnda Barnens böcker, användes för att registrera namn på barn som inte har konfirmerats i lutherska kyrkan. Dessa register är mycket värdefulla eftersom de innehåller släktgrupper och födelsedatum och ibland även födelseort. Dödsdatum kan ibland också ingå. När barnen blev berättigade för nattvard registrerades de i nattvardsböckerna.

Böcker om första nattvarden organiserades efter by och sedan efter jordbruk och hushåll.

Den här samlingen

Du kan hitta följande personuppgifter från nattvardsböckerna (där de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Begravningsdatum
  • Dödsdatum
  • Bostadsort