Källinformation

Ancestry.com. Finland, nattvardsböcker, 1670-1917 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2019.
Originaldata: Rippikirjat, Kansallisarkisto, Riksarkivet (National Archives) Helsinki, Suomi (Finland).

 Finland, nattvardsböcker, 1670-1917

Nattvardsböcker

Konfirmations- eller nattvardsböcker användes årligen för att registrera datum då en person tog emot nattvarden i lutherska kyrkan, men även personens läs- och skrivkunnighet samt hens övertygelse. Dessa register är mycket värdefulla eftersom de innehåller släktgrupper och födelsedatum och ibland även födelseort. Dödsdatum kan ibland också ingå. Eftersom Finland 1686 var en del av det svenska kungariket var kyrkoböckerna på svenska. Registren skrevs inte på finska förrän efter 1863, när finska blev officiellt språk i Finland.

Nattvardsböckerna organiserades efter by och sedan efter jordbruk och hushåll. Samma böcker användes varje år av prästen och uppdaterades med datum för nattvardsgång för det aktuella året. Barn före konfirmationsålder (runt 14 år) ingår inte.

Den här samlingen

Du kan hitta följande personuppgifter från nattvardsböckerna (där de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Födelsedatum
  • Födelseort
  • Begravningsdatum
  • Dödsdatum
  • Bostadsort