Källinformation

Ancestry.com. USA, pensionsregister för järnvägsanställda, 1934-1987 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017.
Originaldata: Records of the Railroad Retirement Board, 1934-1987. Record Group 184. The National Archives at Atlanta, Morrow, Georgia.

 USA, pensionsregister för järnvägsanställda, 1934-1987

Den här samlingen består av ett register upprättat av U.S. Railroad Retirement Board över pensionsanspråk från tidigare järnvägsanställda.

This collection contains an index from the U.S. Railroad Retirement Board consisting of claim files of pensioners retired from railroad employment. The U.S. Railroad Retirement Board is an organization that administers a retirement pension program covering railroad workers across the nation.

Records vary, but the information found may include:

  • Birth Date
  • Death Date
  • Claim ID

The original claim file can be obtained from the National Archives at Atlanta, Georgia.