Källinformation

Swenson Swedish Immigration Research Center
Ancestry.com. USA, Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika, svenskamerikanska kyrkböcker, 1800-1947 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2017.
Originaldata: Baptisms, Marriages, Deaths/Burials (Swedish Churches), Gustavus Adolphus College, Saint Peter, Minnesota, USA.

Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Illinois, USA.

 USA, Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika, svenskamerikanska kyrkböcker, 1800-1947

Dessa uppgifter består av administrativa register från kyrkor anslutna till Evangelisk-lutherska kyrkan i Amerika. Register har upprättats över dop, vigslar, begravningar och medlemskap (inträde, utträde och medlemslistor) samt församlingshistorik, mötesanteckningar och biografier över ledande personer inom kyrkan. Speciellt medlemslistorna innehåller mycket information, inklusive viktiga datum och information om invandring. Vissa medlemslistor kan innehålla information om den plats i Sverige varifrån de kom. Registren är skrivna huvudsakligen på både engelska och svenska.

Innehållet varierar, men kan innehålla:

Dop

 • Namn och kön
 • Moderns namn
 • Faderns namn
 • Födelsedatum och plats
 • Dopdatum och plats
 • Kyrka

Civilstånd

 • Namn och ålder
 • Namn och ålder på make/maka
 • Vigseldatum och ort
 • Kyrka

Begravning

 • Namn, ålder och kön
 • Dödsdatum och ort
 • Begravningsdatum och ort
 • Kyrka

Medlemslista

 • Namn, ålder och kön
 • Födelsedatum och ort
 • Dopdatum
 • Vigseldatum och ort
 • Dödsdatum och ort
 • Ankomstdatum och ort
 • Avreseort

Patronymikon i samlingen

Trots att patronymikon fortfarande användes i Sverige under den första tiden för dessa register, följer de flesta poster här ett släktnamnsmönster.

Frågor om svensk-amerikansk släktforskning

Swenson Swedish Immigration Research Center vid Augustana College har resurser och expertkompetens med avseende på studier om den svenska immigrationen till Nordamerika. Gå till www.augustana.edu/swenson om du vill ha mer information om Swenson Center och hur de kan vara behjälpliga.