Källinformation

Ancestry.com. Sverige, förteckning över emigranter, 1783-1991 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2016.
Originaldata: Emigrants Registered in Swedish Church Books. EmiWeb, Karlstad, Sweden.

 Sverige, förteckning över emigranter, 1783-1991

Den här databasen innehåller uppgifter om emigranter registrerade i kyrkböcker. Uppgifterna är hämtade från mer än 2 300 församlingar över hela Sverige. Den 20 januari 2010 fanns det 1 137 044 registrerade personuppgifter, vilket representerar drygt tre fjärdedelar av Sveriges samtliga emigranter

Informationen i databasen har samlats in från Svenska kyrkböcker och den innehåller migrationsuppgifter och husförhörslängder. Dessutom har uppgifter hämtats från Rotemansarkivet i Stockholm. Information har dessutom hämtats från källor såsom svensk-amerikanska kyrkböcker och olika tidningsartiklar. Tidsperioden mellan 1836 och 1895 har systematiskt undersökts för alla län, om man undantar Uppsala, Norrbotten och Stockholm.

Informationen i den här samlingen har sammanställts från olika svenska projekt över de senaste 20 åren. Svenska Emigrantinstitutet i Växjö har lett den nationala samordningen av projektet och gjort det tillgängligt för utomstående. Detta material har tidigare varit tillgängligt på cd-skivor under namnet "Emibas". Mycket av det som går att hitta i databasen kommer från dessa cd-skivor, men informationen har uppdaterats och många nya registreringsprojekt pågår.

Informationen i den beskrivningen är hämtad från EmiWeb.