Källinformation

Ancestry.com. 1910 års norska folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2018.
Originaldata: 1910 Norge Folketelling, Arkivverket, Norge.

 1910 års norska folkräkning

1910 års folkräkning

1910 års folkräkning genomfördes den 1 december och information om litet mer än 2,4 miljoner personer som var bosatta i Norge vid den tidpunkten registrerades. Formulären var i stort sett desamma som användes för 1900 års folkräkning, och precis som i den tidigare folkräkningen genomfördes ingen jordbruksundersökning.

Till skillnad från 1900 års undersökning ingick inte sjömän i folkräkningen, vilka var inkluderade i både 1891 och 1900 års folkräkningar. 1910 års folkräkning hade fördjupande frågor om bostadsförhållanden och innehöll nya frågor om återvändande norsk-amerikaner och om arbetslöshet. Folkräkningen organiserades utifrån amt (fylke före 1918) och sedan efter orter.

Den här samlingen

Du kan hitta följande personuppgifter (där de är tillgängliga):

  • Namn
  • Kön
  • Relation till familjeöverhuvud
  • Bostadsort