Källinformation

Ancestry.com. 1891 års norska folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2019.
Originaldata: 1891 Norge Folketelling, Arkivverket, Norge.

 1891 års norska folkräkning

1891 års folkräkning

1891 års folkräkning genomfördes den 1 januari och information om lite mer än 2 miljoner personer som var bosatta i Norge vid tidpunkten registrerades. I stället för att registrera personerna hushållsvis, fylldes formulären i enskilt vilket resulterade i en extremt omfattande folkräkning. Informationen om boskap och spannmål togs upp på speciella formulär, vilka förstördes i en brand 1939.

Församlingen ersattes vid den här tiden av kommunen som folkräkningsdistrikt på landsbygden. För övrigt var förfarandet och systemet detsamma som i tidigare folkräkningar. Nya frågor tillkom i 1891 års folkräkning. Man frågade bland annat om släktbanden mellan makar samt vilket språk som användes i mer avlägsna delar av landet. I städerna måste den svarande ange antal rum per bostadshus. Yrke måste även uppges och det fanns även ett extra fält för vilket yrke som den med den högsta inkomsten i hushållet hade.

Den här samlingen

Du kan hitta följande information om personerna i folkräkningen (om de är tillgängliga):

 • Namn
 • Kön
 • Relation till familjeöverhuvud
 • Civilstånd
 • Släktskap med make
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Mentalsjukdom
 • Bostadsort
 • Nationalitet
 • Språk