Källinformation

Ancestry.com. Missouri, USA, pensionsansökningar från soldater och änkor [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2014.
Originaldata: Missouri, Confederate Pension Applications and Soldiers Home Applications. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2013.

 Missouri, USA, pensionsansökningar från soldater och änkor

This collection includes Confederate pension and soldiers home applications from Missouri.

You can learn more about this collection at the FamilySearch website.