Källinformation

Ancestry.com. Georgia, dödsfall, USA, 1919-1998 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2001.
Originaldata: State of Georgia. Indexes of Vital Records for Georgia: Deaths, 1919-1998. Georgia, USA: Georgia Health Department, Office of Vital Records, 1998. Indexes of Vital Records for Georgia: Deaths, 1919-1998, Georgia Health Department, Office of Vital Records, State of Georgia, Georgia, USA, 1998.

 Georgia, dödsfall, USA, 1919-1998

Den här databasen innehåller ett registerutdrag med uppgifter om mer än 2,7 miljoner dödsfall som registrerats av delstaten Georgia mellan 1919 och 1998. Georgias registrering av födelser och dödsfall på delstatsnivå började 1919. Registret omfattar namn på den avlidne, certifikatnummervolym, dödsdatum, den avlidnes etniska tillhörighet, kön, land där dödsfallet inträffade, nummer i dödbok, datum då certifikatet registrerades samt den avlidnes ålder.