Källinformation

Connecticut Department of Health. Connecticut, avlidna personer, 1949-2012 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2003.
Originaldata: Connecticut Department of Health. Connecticut Death Index, 1949-2001. Hartford, CT, USA: Connecticut Department of Health.

 Connecticut, avlidna personer, 1949-2012

Detta register omfattar åren 1949 till 2012 och innehåller uppgifter om mer än 1,7 miljoner dödsfall i Connecticut, USA. Här finns namnet på den avlidna, kön, etnisk tillhörighet, datum och plats för dödsfallet, bostaduppgifter, ålder, civilstånd vid dödsfallet samt annan information.

This large index (over 1.7 million entries) to deaths in Connecticut contains name of decedent, sex, race, death date, death place, place of residence, age, marital status at death, and more. Many individuals in the index were born in the last half of the 19th century.

Armed with information in the death index, researchers may obtain death certificates from the appropriate town clerk in Connecticut (public records at the state level are temporarily closed). For more information, please contact the Connecticut Department of Public Health, Vital Records Section, P.O. Box 340308, Hartford, CT 06134-0308. Tel: (860) 509-7897.