Källinformation

Ancestry.com. Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Originaldata: Vereeniging Het Nederlandsch Familie-Archief. Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17. s-Gravenhage: Genealogisch en Heraldisch Archief, 1884-1905.