Källinformation

Ancestry.com. Lista över kungasläkter i Europa och andra länder från den tidigaste perioden till nutid, v. 1 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2008.
Originaldata: Carl Magnus Allström. Dictionary of royal lineage of Europe and other countries from the earliest period to the present date, v. 1. Chicago, Illinois: S. Th. Almberg, 1902-1904.