Källinformation

Ancestry.com. Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Originaldata: K.G.U. Eklóf. Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater. Åbo, Finland: Christ. Ludv. Hjelt, 1845.