Källinformation

Ancestry.com. USA, distriktskartor och beskrivningar för 1940 års folkräkning [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata:

Enumeration District and Related Maps, 1880 - 1990. NAID: 821491. Records of the Bureau of the Census, 1790 - 2007, Record Group 29. National Archives at College Park, College Park, MD.

 USA, distriktskartor och beskrivningar för 1940 års folkräkning

Använd distriktskartor för att titta närmare på var din förfader bodde enligt 1940 och 1950 års federala folkräkningar i USA.

Folkräkningarna är uppdelade i folkräkningsdistrikt, geografisk områden som enligt beräkningar skulle göra det möjlig för en folkräknare att besöka varje hushåll i distriktet under en tvåveckorsperiod (på landsbygden var tiden utsträckt till en månad). Distriktskartorna visas hur stora dessa distrikt var.

I denna samling beskrivs även distriktsgränserna. Kartor och beskrivningar kan vara speciellt användbara när man tittar på 1940 eller 1950 års folkräkning som inte har indexerats (inte sökbar på personnamn).

Distriktsgränserna har ändrats över tiden. Det kan hända att du hittar en släkting i samma distrikt i efterföljande folkräkningar, men hen kan vara i ett helt annat distinkt i en annan folkräkning.

Dessa kartor och beskrivningar används tillsammans med 1940 och 1950 års federala folkräkningar. Gatunamn kan användas som nyckelord i sökfältet om det finns med i beskrivningen.