Källinformation

Ancestry.com. En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland [webbaserad databas]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Originaldata: Wallenius, Imm. Rob.. En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland : interfolierad med notiser till bidrag i Finlands historie. Tavastehus: Tryckt hos G.E. Eurén, 1862.