Källinformation

Ancestry.com. New York, USA, enkät till krigsveteraner, 1861-1991 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2013.
Originaldata: New York State Military Museum. NY State Veterans Questionnaires, 1942–1946. New York State Military Museum, Albany, New York.

 New York, USA, enkät till krigsveteraner, 1861-1991

Den här databasen innehåller olika dokument från New York State Military Museum med avseende på krigsveteraner från New York eller de som tjänstgjorde i enheter upprättade av delstaten. Uppgifterna sträcker sig från inbördeskriget fram till Kuwaitkriget (operation Ökenstorm). Här finns enkäter om militärtjänstgöring, registrering och mönstringsformulär, intyg om laga hinder, avskrifter av intervjuer, tidningsklipp och foton.

This database contains a variety of documents from the New York State Military Museum relating to the service of veterans from New York or who served in New York State units from the Civil War through Desert Storm. These include questionnaires about military service, registration and enlistment forms, disability certificates, transcripts of interviews, newspaper clippings, and photographs.

Details in the documents vary widely. They range from name, birth date and place, service history, residence, and employment to remembrances from the veteran’s time in the service. Some questionnaires even asked for popular jokes and songs and the most inspiring or saddest memory from the veteran’s service days.

Searching These Records

Most records include multiple pages. Use the arrow keys to move forward and back to find all the pages associated with your veteran.