Källinformation

Ancestry.com. Utdrag ur stamtafla öfver slägterna Thomaeus, Thomee (Thome) och Adelsköld [webbaserad databas]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Originaldata: Utdrag ur stamtafla öfver slägterna Thomaeus, Thomee (Thome) och Adelsköld. Malmö: C.A. Andersson & C:s., boktr., 1896.