Källinformation

Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.

 1940 års federala folkräkning i USA

1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst.

Om du haft en släkting i USA under det tidiga 1900-talet är det troligt att du hittar någon information om honom/henne i denna folkräkning. Detta gör 1940 års folkräkning till en utmärkt utgångspunkt för att söka efter släktingar eller för att efterfråga uppgifter om familjen, livsöden eller religion.

Historisk bakgrund

Folkräkningen genomfördes den 1 april 1940 och var den 16:e folkräkningen i USA. Folkmängden uppskattades till 131 669 000 på den amerikanska kontinenten (exklusive Hawaii och Alaska) och 150 621 231 för hela USA och alla territorier och besittningar, med undantag för Filippinerna. Detta motsvarar en ökning på 7,2 % för fastlandet sedan folkräkningen 1930. De tio mest befolkade delstaterna 1940 var:

 • New York
 • Pennsylvania
 • Illinois
 • Ohio
 • Kalifornien
 • Texas
 • Michigan
 • Massachusetts
 • New Jersey
 • Missouri

Inte alla hus besöktes den 1 april. I själva verket började folkräknarna arbetet den 2 april, vilket var en tisdag. Distrikten var indelade så att folkräknarna skulle kunna besöka varje hus inom en tvåveckorsperiod i städerna och inom en månad på landsbygden. Folkräknarna räknade hur många det var som hade "sin naturliga bostadsadress den 1 april 1940 i detta hushåll". "Ab" var en förkortning som skrevs efter namn på personer som tillhörde hushållet men som var frånvarande den 1 april. Eftersom den officiella starttiden för folkräkningen var 12:01 den 1 april, skulle inte spädbarn som föddes senare samma dag inte inkluderas.

Vad du kan hitta i dessa register

1940 års folkräkning innehåller följande information:

 • adress
 • löpnumret för besökt hushåll
 • om hemmet ägdes eller hyrdes
 • värdet på hemmet
 • om hushållet var en bondgård
 • namnen på de personer som vanligtvis hade sin bosättning i hushållet den 1 april 1940 ("Ab" skrevs efter namnen på dem som var frånvarande)
 • relation till den hushållsansvarige
 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • ålder vid senaste födelsedag
 • civilstånd
 • utbildning
 • födelseort
 • medborgarskap
 • bostadsort den 1 april 1935
 • anställningsstatus för dem som var 14 år och äldre (många frågor)
 • yrke, verksamhet, typ av arbetare, antal arbetade heltidsveckor 1939
 • inkomst 1939

I 1940 års folkräkning ställdes även ytterligare frågor till cirka 5 % av befolkningen. Dessa ställdes vanligtvis till personer som stod på raderna 14 och 29 (men det kunde variera). Frågorna gällde bland annat:

 • moders och faders födelseort
 • modersmål
 • veteranstatus (inklusive änka eller underårig efter en krigsveteran)
 • personnummer och liknande
 • yrke, verksamhet och typ av arbetare
 • vigselinformation för kvinnor (gift flera gånger, ålder vid första giftermål, antal barn)

För närvarande innehåller databasen endast bilder på folkräkningen. Du kan välja att bläddra i den utifrån

 • delstat
 • county
 • township
 • nummer för folkräkningsområde

Ett register som gör det möjligt att söka per namn, födelsedatum, födelseort och andra uppgifter blir snart tillgängligt.

Folkräkningsområde

Ett folkräkningsområde är ett geografiskt avgränsat område som hade tilldelats till en person som genomförde folkräkningen. För 1940 års folkräkning var landet indelat i nästan 150 000 områden. Områdena planerades så att folkräknaren skulle kunna besöka varje bostad i stadsområdena inom en tvåveckorsperiod. På landsbygden hade man en månad på sig för att hinna med alla.

Söktips

Folkräkningen innehåller mycket information, men vissa uppgifter kanske inte är fullständigt korrekta. Personerna kanske inte visste svaret på vissa frågor. Det hände även att folkräknaren måste fråga grannarna om det inte gick att kontakta familjen och det förekom även att den information som gavs inte alltid var helt med sanningen överensstämmande.

Om du upptäcker något oläsligt kan det vara värt att studera folkräknarens handstil mer ingående. Du kan göra det genom att välja lättlästa bokstäver och ord och fortsätta därifrån. Den folkräknare som registrerade Abraham Lincoln i 1860 års folkräkning (Illinois) skrev alltid bokstaven "L" så att den kan tolkas som ett "S". Om man inte tittar på andra ord på sidan så kan man lätt tro att det stod "Sawyer" (sågare) istället för "Lawyer" (advokat).