Källinformation

Ancestry.com. USA, årsboken Navy Cruise Books, 1918-2009 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc, 2011.
Originaldata: United States Navy. Various U.S. Navy Cruise Books. Navy Department Library, Washington, D.C.

 USA, årsboken Navy Cruise Books, 1918-2009

Flottans kryssningsböcker har en årsboksliknande stil och de har sammanställts av frivilliga ombord för att bevara minnet av en placering. De innehåller vanligtvis fotografier på sjömännen, officerarna och annan personal ombord. De dokumenteras med personens efternamn och befattning ombord. Porträtten är vanligtvis organiserade i bokstavsordning efter efternamnet inom respektive division eller avdelning. Dessutom kan det förekomma egna foton på besättningsmedlemmar under arbete och rekreation, annan information och fartygets historia samt korta biografier på kaptener, kommendörkaptener och andra officerare som utmärkt sig.

This data collection contains U.S. Navy cruise books for various years and ships from 1919 to 2009. They include the volumes in the Navy Department Library’s collection, the nation’s largest cruise book collection.

Cruise books are yearbook-style books put together by volunteers on board ship to commemorate a deployment. They usually include portraits of the sailors, officers, and other personnel aboard the ship, accompanied by the individual’s surname and naval rate. Portraits are generally organized alphabetically by surname within each division or department. Other features may include candid photographs of crew members at work and recreation, details and history of the ship, and short biographies on captains, commanders, and other prominent officers.

Cruise books are created for private distribution. They are not official Navy publications, and the Navy does not stock, sell, or republish these books. This can make copies of some books, especially older volumes, extremely rare.

This collection is searchable by ship name, ship ID, year, and name of crew member.

If you are unable to find the person you are searching for in this collection, try the Browse option and search by ship name and year.