Källinformation

Ancestry.com. London, England, uppgifter om fastighetsskatt, 1692-1932 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2011.
Originaldata: London Land Tax Records. London, England: London Metropolitan Archives.

Bakgrundsinformation och tips från arkivet.

 London, England, uppgifter om fastighetsskatt, 1692-1932

Den här databasen innehåller uppgifter om fastighetsskatt för olika områden i London för åren mellan 1692 och 1936.

Vad finns i registret?

Fastighetsskatten introducerades i England 1692 som ett sätt att få in skatteintäkter till kronan och den kom att bestå till 1963. Uppgifter om fastighetsskatt är värdefulla för släktforskare eftersom här finns information om både fastighetsägaren och hyresgäster vid en given plats ett speciellt år.

Uppgifter i den här databasen kan innehålla följande:

  • grevskap
  • församling
  • år
  • ägare
  • hyresgäst