Källinformation

Ancestry.com. Miami, Florida, USA, register över utlänningar som ankom med flyg, 1930-1942 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Index to Alien Arrivals by Airplane at Miami, Florida, 1930–1942. Microfilm publication A3382, 68 rolls. ARC ID: 4372438. Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85. National Archives in Washington, D.C.

 Miami, Florida, USA, register över utlänningar som ankom med flyg, 1930-1942

Kartoteket som utgör denna databas över utlänningar som ankom med flyg till Miami, Florida, är upprättat med formuläret 548, "Manifest or Report of Inspection," som användes av Immigration Service. Enligt NARA gällde följande: "Vid många hamnar och flygplatser använde vanligtvis Immigration and Naturalization Service (INS) detta formulär för att få en fullständig sammanställning över all information om en utländsk medborgare som anlände. INS använde dem som ett kartotek där näst intill all information över flygpassagerare fanns med.”

På korten ställs mer är 24 frågor och de innehåller vanligtvis personens namn, ålder, kön, civilstånd, födelseort, utseende, yrke, medborgarskap (nationalitet), härstamning, läs- och skrivkunnighet och i vilket språk, senaste permanenta bostadsort, flygplats och ankomstdatum, slutdestination och syftet med resan till USA. De kan även innehålla namn och adress till en vän eller släkting som den utländske medborgaren ämnar möta, resesällskap samt namn och adress till närmaste släkting eller vän i hemlandet. Datum och platser från eventuellt tidigare besök i USA registreras också.

På baksidan av kortet finns medicinska uppgifter som kontrollanten kan ha upptäckt samt andra kommentarer och minnesanteckningar.

Det går att söka i registren med hjälp av ankomstdatum, namn, uppskattat födelseår, kön, födelseland och härstamning och det går att bläddra i dem utifrån efternamn.