Källinformation

Ancestry.com. Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Göteborgs Poliskammare, EIX 1-143, 1869–1950. Landsarkivet i Göteborg, Göteborg, Sweden.

 Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 - 1951

Från Sverige reste cirka 1,3 miljoner personer från mitten av 1800-talet och fram till tidigt 1900-tal. Den största emigrationsvågen inträffade i slutet av 1800-talet. De flesta avreste från Göteborg, den viktigaste hamnstaden på Västkusten.

Detta gör passagerarlistor från fartyg som avreste från Göteborg till en ovärderlig källa när det gäller att spåra emigranterna. Registren i den här samlingen innehåller listor som sammanställdes i samband med de stora utvandringarna under 1800- och 1900-talet.

Om registren:

Du kan använda passagerarlistorna från Göteborg för att söka efter namn, födelsedatum, födelseort, avresedatum samt fartygets namn och destination. Bilder på originalregistren finns också och där kanske du även hittar bostadsorten eller slutdestinationen. Dessutom kan du gå djupare i materialet och upptäcka släktingar som reste tillsammans.