Källinformation

Ancestry.com. Boston, Massachusetts, USA, index till passagerarlistor, 1899-1940 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Book Indexes to Boston Passenger Lists, 1899-1940. Microfilm, T790, 107 rolls. Records of the Immigration and Naturalization Service, Record Group 85. National Archives, Washington, D.C.

 Boston, Massachusetts, USA, index till passagerarlistor, 1899-1940

I den här databasen finns förteckningarna över passagerare som anlände med fartyg till Boston, Massachusetts mellan 1899 och 1940. De är ordnade kronologiskt efter fartygets ankomstdatum och därefter alfabetisk efter efternamn och klass. Om man vill kunna ta tillvara på informationen här är det bra att ha god kännedom om ungefär varifrån personen kom och när han/hon anlände. Det finns för närvarande inga uppgifter för 1901.

Boston är den äldsta fortfarande aktiva och betydande hamnen i USA. Sporadiska noteringar över ankommande fartyg upprättades, men det var först 1820 som USA krävde att kaptenen eller ansvarig för ankommande fartyg lämnade in en lista till tulltjänstemannen över passagerare som anlände från utländska hamnar. 1882 beslutade kongressen om den första federala lagen angående reglering av invandringen och 1903 upprättades ett officiellt departement som fick namnet Bureau of Immigration and Naturalization.

Om din släkting anlände till Boston hade han/hon tilldelats en klass, till exempel hyttpassagerare (Cabin passengers) eller turist (Tourist) beroende på vilken biljett han/hon hade köpt. Vid ankomsten är det troligt att de träffade på en stor irländsk-amerikansk befolkning i Boston eftersom staden hade blivit en tillflyktsort för många irländare, speciellt efter den irländska svältkatastrofen i mitten av 1800-talet. 1892 öppnades Ellis Island i New York för att ta emot immigranter. Detta fick stor inverkan på hamnen i Boston dit färre passagerarfartyg anlöpte. På 1920-talet upprättade amerikanska myndigheter restriktioner för hur stor invandringen fick vara från olika länder.

Information i den databasen:

  • Efternamn
  • Ålder
  • Nationalitet
  • Slutdestination (hade bokats till)