Källinformation

Alabama Department of Archives and History
Ancestry.com. Alabama, USA, mönstringsrullor från inbördeskriget, 1861-1865 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata: Muster rolls of Alabama Civil War Units. SG025006-25100. Montgomery, Alabama: Alabama Department of Archives & History.

 Alabama, USA, mönstringsrullor från inbördeskriget, 1861-1865

Dessa rullor avser enheter i sydstatsarmén som formerades i Alabama under inbördeskriget, men många av dessa kom att operera utanför delstaten beroende på hur kriget förlöpte. Registren innehåller rullor för infanteri, kavalleri, artilleri, reserverna, flottan, marinen och även regementen från andra delstater. Mönstringsrullorna utgör ett "upprop" för en militär enhet vid en speciell plats och tidpunkt. Både officerare och meniga registrerades, men även andra såsom sårade, sjuka, de på permission eller de som var frånvarande av andra orsaker ingår.

Muster Rolls

Muster rolls provide a “roll call” for a military unit at a specified place and time. Both officers and enlisted men are listed, and often wounds, sickness, leave status, or other reasons for men being away from the unit are included.

About these Records

These rolls are for Confederate units formed in Alabama during the Civil War—though many operated outside of the state over the course of the war. The records include rolls for infantry, cavalry, artillery, reserves, navy, marines, and even out-of-state regiments. They typically include:

  • Name
  • Ranks
  • Locations
  • Unit
  • Commanding officer
  • Date the roll was taken
  • Age
  • Enlistment and payroll information

Using this database

The rolls in this database are searchable by roll date, name, and estimated birth year. Only muster rolls and similar records (such as payroll records) have been indexed for this collection, but other records from the source collection are included and are grouped by unit. You can browse these once you determine your ancestor’s unit.