Källinformation

Ancestry.com. England, utlänningars ankomst, 1810-1811, 1826-1869 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2010.
Originaldata:
 • The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) FO 83/21-22 Lists of aliens arriving at English ports.
 • The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) HO 2 Home Office: Aliens Act 1836: Certificates of Arrival of Aliens.
 • The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) HO 3 Home Office: Aliens Act 1836: Returns and Papers.
 • The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) CUST 102/393-395 Account of aliens arriving: certificates of arrival numbers 1-1055.
 • The National Archives (TNA): Public Record Office (PRO) CUST 102/396 Account of aliens arriving, Gravesend: certificates of arrival.

Data imaged from the National Archives, London, England. The National Archives gives no warranty as to the accuracy, completeness or fitness for the purpose of the information provided. Images may be used only for purposes of research, private study or education. Applications for any other use should be made to the National Archives, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU. Infringement of the above condition may result in legal action.

 England, utlänningars ankomst, 1810-1811, 1826-1869

Den här datasamlingen består av en lista över utlänningar (icke-brittiska medborgare) som anlände till England mellan 1810 och 1869. Registren kommer från följande samlingsserier i det brittiska riksarkivet. Dessa register skapades i första hand som ett resultat av att olika lagar stiftades i parlamentet för att begränsa invandringen.

 • FO 83/21-22: En lista över utländska medborgare som anlände till engelska hamnar, augusti 1810 till maj 1811; Två volymer med original som skapades som ett resultat av lagen som stiftades 1793 "for establishing regulations respecting Aliens arriving at this Kingdom, or resident therein, in certain cases".
 • HO 2: Certifikat för anländande utländska medborgare, 1836-1852; 236 volymer med originalcertifikat sorterade efter ankomsthamn
 • HO 3: Deklarationer för utländska medborgare, juli 1836 till december 1869 (med undantag för januari 1861 till december 1866); deklarationer gjorda för utländska medborgare som anlände till brittiska hamnar på brittiska fartyg, i enlighet med Aliens Act (Utlänningslagen) från 1836; tidigare känd som Lists of Immigrants (Immigrantlistan). Dessutom finns dokument med utkast till lagen, hur den skulle administreras och förslag till förändringar
 • CUST 102/393-396 Sammanställning av utländska medborgare som anlände till London (juli till november 1826) och Gravesend (oktober 1826 till augusti 1837); sorterade efter certifikat för ankomstnummer

Den exakta information som finns registrerad i dessa samlingar varierar men vanligtvis brukar i den här typen av information finnas:

 • Namn på den utländske medborgaren
 • Ankomsthamn
 • Ankomstdatum
 • Fartyg
 • Ursprungsland, födelseuppgifter och/eller nationalitet
 • Ålder
 • Yrke
 • Certifikatnummer