Källinformation

Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Kanadas folkräkning från 1881 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009.

1881 års kanadensiska folkräkning tillhandahålls genom The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints © Copyright 1999 Intellectual Reserve, Inc. Med ensamrätt. All användning begränsas av de licenser och villkor som gäller för webbplatsen.

Bilderna tillhandahålls med benäget tillstånd av Library and Archives Canada, Ottawa, Kanada.

Originaldata: Canada. "Census of Canada, 1881." Statistics Canada Fonds, Record Group 31-C-1. LAC microfilm C-13162 to C-13286. Library and Archives Canada, Ottawa. http://www.bac-lac.gc.ca/eng/census/1881/Pages/about-census.aspxl

 Kanadas folkräkning från 1881

Den här databasen är en förteckning över de personer som räknades i den kanadensiska folkräkningen 1881, den andra folkräkningen sedan konfederationen bildades 1867. Namnen är dessutom länkade till de faktiska bilderna på originalhandlingen för 1881 års folkräkning (bilderna härstammar från mikrofilmer i Library and Archives Canada, rullarna C-13162 till C-13286).

Följande områden omfattas:

1881 års folkräkning omfattar sju provinser - British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island och Quebec samt Northwest Territories, som idag omfattar Alberta, Saskatchewan, Manitoba, norra Ontario, norra Quebec, Labrador, Yukon, Nunavut och Northwest Territories.

Varför folkräkningar är så viktiga:

I folkräkningarna kan du hitta många värdefulla uppgifter om enskilda personer och om familjer. Dessa uppgifter är viktiga när det gäller att fastställa identiteten för enskilda personer och familjer vid en speciell tidpunkt och på en speciell plats samt för att få reda på mer om deras levnadsförhållanden. Den mångfald av information som finns i folkräkningarna, kombinerat med det faktum att personerna vanligtvis visas tillsammans med familjen, har gjort folkräkningarna till det första man tittar på när man börjar med sin släktforskning.

Hur är folkräkningen organiserad:

I 1881 års folkräkning är varje provins indelad i olika distrikt. Dessa distrikt är i sin tur indelade i underdistrikt. Distrikten omfattar ofta samma område som valdistrikt, större städer och län. Underdistrikten baseras ofta på mindre städer, samhällen och stadsdelar. Varje distrikt och underdistrikt tilldelades ett nummer för att underlätta administrationen. Distriktsnumren är unika för den aktuella provinsen och underdistriktsnumren gäller endast för de distrikt som de tillhör.

Instruktioner till folkräknaren:

1881 års folkräkning inleddes den 4 april 1881 och varje person i landet skulle räknas. Svaren på frågorna skulle visa personens status den 4 april 1881, oberoende av om den faktiska folkräkningen ägde rum den dagen eller inte. Personer som var frånvarande folkräkningsdagen skulle räknas för den plats som de vanligtvis bodde på.

Den hushållsansvarige skulle uppges först följt av övriga medlemmar i hushållet. Följande uppgifter ville folkräknaren ha reda på:

 • Antal i familjen, hushållet eller institutionen som besöktes
 • Namnet på varje person i familjen eller hushållet den 4 april 1881
 • Kön (M = man ; F = kvinna)
 • Ålder
 • Födda under de senaste tolv månaderna

 • Land eller provins för födelse
 • Religion
 • Etnisk bakgrund – "Indian" användes för ursprungsbefolkningen

 • Yrke eller sysselsättning
 • Civilstånd
 • Skolgång

 • Handikapp såsom döv, stum, blind eller otillräknelig