Källinformation

Ancestry.com and The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 1916 Kanada, folkräkning i Manitoba, Saskatchewan och Alberta [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009.

1916 Canada Census of Manitoba, Saskatchewan, and Alberta Index provided by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints © Copyright 2009 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. All use is subject to the limited use license and other terms and conditions applicable to this site.

Originaldata: Canada. "Census returns for 1916 Census of Prairie Provinces." Statistics of Canada Fonds, Record Group 31-C-1. LAC microfilm T-21925 to T-21956. Library and Archives Canada, Ottawa.

 1916 Kanada, folkräkning i Manitoba, Saskatchewan och Alberta

Befolkningen i västra Kanada växte kraftigt under den senare hälften av 1800-talet och början av 1900-talet i och med att järnvägen till Stilla havskusten hade färdigställts och personer började bosätta sig i området. Manitoba-provinsen, som ursprungligen etablerades 1870 och som huvudsakligen bestod av staden Winnipeg, fortsatte att växa över de följande åren. 1905 förändrades gränserna när provinserna Alberta och Saskatchewan skapades.

Från 1906 och fram till 1956 gjordes speciella folkräkningar för prärieprovinserna fem år efter varje nationell folkräkning. Efter 1956 görs nationella folkräkningar vart femte år. Dessa speciella folkräkningar medförde att myndigheterna kunde hålla reda på befolkningstillväxten i dessa regioner.

Den här databasen innehåller namn på alla personer som finns medräknade i 1916 års folkräkning för Manitoba, Saskatchewan och Alberta. Här finns även bilder på originaldokumenten.

Områden som ingår:

1916 års folkräkning omfattar provinserna Alberta, Manitoba och Saskatchewan.

Varför folkräkningar är viktiga:

I folkräkningar finns detaljerade uppgifter om enskilda personer och familjerelationer. Detta är viktigt när man vill fastställa personerna och familjerna under en speciell tidsperiod och på en speciell plats samt om man vill urskilja speciella levnadsförhållanden. Eftersom folkräkningarna innehåller mycket information om enskilda personer i olika familjekonstellationer, gör detta dem till utmärkta källor när man vill komma igång med sin släktforskning.

Folkräkningar är även en bra källa när du vill placera dina släktingar i ett historiskt sammanhang. Med folkräkningar kan du studera personerna både som individer och som en del av en samhällsgrupp. Detta ger fler perspektiv på historien. 1916 års folkräkning gjordes mitt under första världskriget och det är då inte speciellt förvånande att detta var den första kanadensiska folkräkningen där man mer detaljerat kunde titta på militärtjänstgöring och kanadensiska militära träningsläger. Hur påverkade kriget dina släktingar och deras samhälle?

Så här är folkräkningen organiserad:

I 1916 års folkräkning är varje provins indelad i olika distrikt. Dessa distrikt är i sin tur indelade i underdistrikt. Distrikten motsvarade i stort sett valdistrikt, städer och storkommuner. Underdistrikten baserades på beskrivningar av städer, kommuner och lantmätningar. Varje distrikt och underdistrikt tilldelades ett nummer i administrativt syfte. Distriktsnumren är unika för provinsen som de tillhör och underdistriktsnumren är unika för det distrikt de tillhör.

Frågor som ställdes:

 • Antal familjer, hushåll eller institutioner i visitationsordning

 • Namnet på varje person i familjen

 • Militärtjänst

 • Bostadens plats (township, range, meridian och municipality)

 • Relation till huvudman för hushållet

 • Kön
 • Civilstånd (ogift, gift, änka/änkling eller skild)
 • Ålder
 • Födelseland eller -ort
 • Religion

 • År för inflyttning till Kanada

 • Naturaliseringsår

 • Nationalitet

 • Härstamning

 • Engelsktalande

 • Fransktalande

 • Andra modersmål

 • Läs- och skrivkunnighet

 • Yrke

 • Anställning