Källinformation

Ancestry.com. Nya Sydwales, Australien, medborgarskapshandlingar, 1849-1903 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2009.
Originaldata:
 • New South Wales Government. Certificates of Naturalization. NRS 1039. State Records Authority of New South Wales, Kingswood, New South Wales, Australia.
 • New South Wales Government. Registers of Certificates of Naturalization. NRS 1040. State Records Authority of New South Wales, Kingswood, New South Wales, Australia.
 • New South Wales Government. Lists of Aliens to whom Certificates of Naturalization have been issued. NRS 1041. State Records Authority of New South Wales, Kingswood, New South Wales, Australia.
 • © the Crown in right of the State of New South Wales and is used under licence with the permission of the State Records Authority. The State of New South Wales gives no warranty regarding the data's accuracy, completeness, currency or suitability for any particular purpose.

   Nya Sydwales, Australien, medborgarskapshandlingar, 1849-1903

  Den här databasen innehåller följande register för Nya Sydwales:

  • Naturaliseringscertifikat, 1849-1903

  • Listor över utländska medborgare som tilldelats naturaliseringscertifikat, 1859-1876

  Om naturalisering:

  Naturalisering innebär att en person ansöker om medborgarskap i ett land. Naturaliseringscertifikat är officiella handlingar som visar att en person har beviljats medborgarskap. Dessa register innehåller vanligtvis information om personen och hur han/hon immigrerat. I informationen finns bland annat följande:

  • Namn

  • Land eller varifrån personen kom

  • Ålder

  • Fartyg för ankomst

  • Ankomstdatum

  • Bostadsort

  Liknande information kan finnas i listorna över naturaliserad utlänning som erhållit certifikat.