Källinformation

Ancestry.com. Danmark – vigslar, 1631 – 1900-talet [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2008.
Originaldata: Genealogical Society of Utah. Western Europe Vital Records Index. Salt Lake City, Utah: Intellectual Reserve, copyright 2000. Used by permission.

 Danmark – vigslar, 1631 – 1900-talet

Den här databasen innehåller utdrag ur vigselböcker från olika platser i Danmark. Uppgifterna stäcker sig från 1631 till 1900-talet. Uppgifterna i den här databasen omfattar inte hela Danmark och behöver inte för ett givet område vara kompletta (detta gäller såväl uppgifter för ett givet år och årsintervall)

Informationen från originaldokumenten kan omfatta:

  • Vigseldatum

  • Plats för vigseln

  • Makes/makas namn

  • Makes/makas ålder

  • Makes/makas födelsedatum

  • Namn på föräldrarna

  • Namn på far-/morföräldrar

  • Eventuellt tidigare giftermål

Relaterad databas:

Danmark – födda och döpta, 1631 – 1900-talet