Källinformation

Ancestry.com. Danmark – födda och döpta, 1631 – 1900-talet [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2008.
Originaldata: Genealogical Society of Utah. Western Europe Vital Records Index. Salt Lake City, Utah: Intellectual Reserve, copyright 2000. Used by permission.

 Danmark – födda och döpta, 1631 – 1900-talet

Den här databasen innehåller utdrag ur register över födda och döpta från olika platser i Danmark. Uppgifterna stäcker sig från 1631 till 1900-talet. Uppgifterna i den här databasen omfattar inte hela Danmark och behöver inte för ett givet område vara kompletta (detta gäller såväl uppgifter för ett givet år och årsintervall)

Informationen från originaldokumenten kan omfatta:

  • Namn (ofta anges inte efternamnet, men man kan anta att det är detsamma som faderns)

  • Kön

  • Födelsedatum

  • Dopdatum

  • Dopplats

  • Ålder vid dopet

  • Dödsdatum (vanligtvis i samband med spädbarnsdöd)

  • Föräldrarnas namn

  • Far-/morföräldrarnas namn

Relaterad databas:

Danmark – vigslar, 1631 – 1900-talet