Källinformation

Ancestry.com. Rochester in the Civil War [webbaserad databas]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Originaldata: McKelvey, Blake,. Rochester in the Civil War. Rochester, N.Y: The Society, 1985.