Källinformation

Ancestry.com. Emigranten Populär, 1783-1951 [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2007.
Originaldata: EMIGRANTEN POPULÄR 2006 is a coproduction between Emigrantregistret in Karlstad and Göteborgs-Emigranten in Göteborg.

 Emigranten Populär, 1783-1951

Den här samlingen innehåller olika svenska emigrantregister för åren 1783-1951. Den innehåller framför allt följande fem databaser:

1. EmiHamn: Passagerare till Nordamerika (med några undantag för Argentina, Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Tyskland, Nya Zeeland, Norge och Ryssland) från:

 • Göteborg, 1869-1951 (1 135 888 poster)

 • Hamburg, 1850-1891 (21 708 poster)

 • Helsingborg, 1929-1950 (413 poster)

 • Kalmar, 1881-1893 (3338 poster)

 • Köpenhamn, 1868-1898 (56 127 poster)

 • Malmö, 1874-1928 (165 876 poster)

 • Norrköping, 1859-1922 (8 545 poster)

 • Stockholm, 1869-1940 (34 887 poster)

2. EmiLarsson: Skrivna brev till agenten Bröderna Larsson & Co, 1879-1911 (innehåller 50 000 brev från emigranter och ca 12 000 svar från Bröderna Larsson & Co). Originalbreven är bundna i 109 volymer. Bröderna Larssons arkiv i Göteborg är det enda emigrantagentarkivet i världen. Referenskoden ger en referens till det faktiska brevet i landsarkivet i Göteborg.

3. EmiPass: Passinnehavare från 1783 till 1860, sammanställt från originalen på landsarkivet i Göteborg (16 012 poster)

4. EmiSal: Passagerare på Svenska Amerika Linien, 1915-1950 både till och från Amerika (242 000 poster)

5. EmiSjo: Sjömän upptecknade i sjömanshusen i Göteborg, Lysekil, Marstrand, Strömstad och Uddevalla, vilka antecknats som avskedade, rymmare och döda utanför Europa, 1812-1930 (16 996 poster).

Information som är tillgänglig i dessa register varierar beroende på databas och originalregister. Följande lista visar den typ av information som kan hittas i dessa register:

 • Namn (för- och efternamn)

 • Ålder och/eller födelsedatum

 • Födelseort

 • Kön

 • Yrke eller titel

 • Bostadsort eller ursprungsort

 • Emigrationsdatum

 • Destination

 • Avresehamn

 • Fartygsnamn

 • Databasnamn (Emihamn, EmiLarsson, EmiPass, EmiSal eller EmiSjo)