Källinformation

Ancestry.com. USA, passansökningar, 1795-1925 [webbaserad databas]. Lehi, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2007.
Originaldata: Selected Passports. National Archives, Washington, D.C.


A full list of sources can be found here.

 USA, passansökningar, 1795-1925

De passansökningar för åren 1795 till 1925 som finns i den här databasen innehåller ansökningar om nödpass (pass utfärdade utomlands) för åren 1877–1925; speciella passansökningar (för militärer, diplomater, statstjänstemän och anhöriga) 1914 – 1925; ansökningshandlingar angående förlängning och kompletteringar av pass 1918–1925; ansökningar om identitetshandlingar i Tyskland 1920–1921 samt ansökningar från personer som sökt amerikanskt medborgarskap 1907–1911 och 1914–1920. Här finns även passansökningar registrerade mellan 1810 – 1817, 1830 – 1831 och 1834 – 1906. Pass som utfärdades den 4 och 5 mars 1919 (nummer 67500–67749) saknas i NARA:s samling och i denna databas.

Trots att det finns passhandlingar från flera delstater i den här databasen består de specifika samlingarna av uppgifter från delstater samt amerikanska territorier och besittningar:

 • Kalifornien (1914–1925)
 • Hawaii (1907–1925)
 • Illinois (1914–1925)
 • Louisiana (1914–1925)
 • New York (1914–1925)
 • Filippinerna (1907–1925)
 • Puerto Rico (1907–1925)
 • Washington (1914–1925)

Om amerikanska passansökningar 1795–1925

Amerikanska myndigheter har genom olika agenter utfärdat pass till amerikanska medborgare sedan 1789. Före första världskriget behövde amerikanska medborgare inte pass för resor utomlands. Pass kom däremot att krävas under en kort period under inbördeskriget (19 augusti 1861 till 17 mars 1862). Enligt ett beslut 1915, ett beslut som sedan lades fast i en lag 1918, blev det ett krav på att pass krävdes för resor utanför landets gränser. Lagen upphörde att gälla efter det första världskriget genom avtal med Tyskland, Österrike och Ungern 1921. Vid krigsförklaringen 1941 återinfördes lagen från 1918. Därefter är det ett krav att amerikanska medborgare ska bära pass vid resor utomlands.

Passansökningar

I passansökningshandlingarna kan du hitta mycket information, bland annat:

 • Namn på den sökande
 • Födelsedatum och ålder
 • Födelseort
 • Bostadsort
 • Datum för ansökan eller när passet utfärdades
 • Faderns och/eller makens namn
 • Faderns och/eller makens födelsedatum och ålder
 • Faderns och/eller makens födelseort
 • Faderns och/eller makens bostadsort
 • Hustruns namn
 • Datum och plats för inresan till USA
 • Antal år i USA
 • Datum och ort för medborgarskap
 • Yrke
 • Fysiska kännetecken

För att kunna erhålla ett amerikanskt pass måste personen i fråga bevisa att han/hon var amerikansk medborgare. Detta skedde vanligtvis genom brev, skriftlig försäkran eller intyg från tjänstemän eller notarier. Vissa av dessa dokument finns med i ansökningshandlingarna samt dessutom ett foto på den sökande.

Ansökningsformulär

Många olika typer av formulär för passansökningarna har använts genom åren. 1888 fanns till och med olika ansökningsformulär för infödda medborgare, naturaliserade medborgare och härledda medborgare (barn som blev medborgare i samband med att föräldrarna fick medborgarskap). Detta kan medföra att all information ovan kanske inte är tillgänglig för alla sökande. Det kan finnas mer information än den här ovan på vissa ansökningsformulär. Viss information går endast att se om du tittar på bilden på själva ansökningshandlingen.

Register för passansökningar

Passregistren kan innehålla följande:

 • Vissa av ovanstående uppgifter är tagna från:

  • J. Dane Hartgrove. Descriptive Pamphlet to Registers and Indexes for Passport Applications. National Archives and Records Administration, Washington, 1986.
  • Loretto Dennis Szucs, Kory L. Meyerink och Marian Smith, "Immigration Records" i Källa: A Guidebook to American Genealogy, red. Loretto Dennis Szucs och Sandra Hargreaves Luebking (Provo, Utah: Ancestry, 2006).