Källinformation

Ancestry.com. Privata medlemsträd [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2006.
Originaldata: Släktträd som har lagts in av Ancestry-medlemmar.

 Privata medlemsträd

Den här databasen innehåller släktträd som lagts in på Ancestry av användare som har angett att deras träd endast får visas för Ancestry-medlemmar som har fått tillåtelse att se dem. Träden kan ändras med tiden då användarna redigerar, tar bort eller ändrar uppgifterna i träden på olika sätt. Om du vill se något av dessa träd i sin helhet kan du kontakta ägaren till trädet och begära tillåtelse att få se det.

Obs! Dessa träd har lagts ut frivilligt av Ancestry-användare som du själv. Vi tar uppgifterna i alla träd "som de är" och kan inte garantera att uppgifterna i denna databas är fullständiga, riktiga eller aktuella. Vi beklagar att vi inte kan hjälpa dig i din personliga sökning eller förhindra kopiering av uppgifter. Vårt mål är att tillhandahålla dessa användarbidrag för att hjälpa dig att hitta och/eller rätta dina släktuppgifter.