Tidskrifter och magasin

Information om denna kategori

Det finns massor av information om våra släktingar publicerad i ett antal olika tidskrifter.

De viktigaste handlingarna för att hitta specifik information om enskilda personer kan vara de hundratals historiska och genealogiska magasin som publicerats under de senaste två hundra åren. Den information som du hittar i tidningsartiklar leder ofta till originalkällor med den information som du eftersöker eller som kan tjäna som utgångspunkt för fortsatt forskning.

Exempelbild