Information om denna kategori

Foton från militärtiden gör att du kan se det som dina släktingar fick uppleva och de kan vara ett bra komplement i din släktforskning.

Foton kan också vara värdefulla när du vill identifiera uniformer som du kanske har sett i ditt eget släktalbum.

Exempelbild