Information om denna kategori

I den här kategorin finns nyhetsfilmer och militära tidningar som återspeglar olika militära konflikter.

Nyhetsfilmerna ger dig en inblick i hur konflikten kunde upplevas av amerikanerna på hemmafronten och tidningarna Stars and Stripes höll soldaterna informerade om militära nyheter och annat historiskt material.

Exempelbild