Soldater, veteraner och fångar

Information om denna kategori

Den här kategorin innehåller en mängd olika handlingar som rör det militära. Här finns mönstringsrullor, mönstringsuppgifter, militära ordböcker, listor över tillfångatagna, dödade och skadade, uppgifter från hem för veteraner samt publicerade utdrag och sammanställningar.

Informationen i dessa samlingar varierar beroende på vilken typ av samling det är. Du bör därför läsa beskrivningen för varje samling för att få mer information.

Exempelbild