Ny sökning
88 209 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Bremen, Tyskland, militäruppgifter, 1712-1914109
Connecticut, USA, folkräkning för militära ändamål, 1917118
Kanada, mönstringslistor och lönelistor, 1795-1850140
New York, USA, mönstringskort för nationalgardet, 1917-195465
New York, USA, tjänstgöringskort för New York-gardet, 1906-1918, 1940-1948109
New York, USA, utdrag ur mönstringsrullor från inbördeskriget, 1861-190096
Nya Zeeland, register från det första världskriget, 1914-192081
Pennsylvania, USA, mönstringsrullor från inbördeskriget, 1860-186963
Storbritannien, andra världskriget, omplaceringskort för artilleriet, 1939-1948121
Storbritannien, brittiska arméns mönstringsrullor och utbetalningslistor, 1779-182185
Storbritannien, register för brittiska flygvapnet, RAF, 1918-1940113
Storbritannien, register över sjömäns tjänstgöring i kungliga flottan, 1848-1939131
Storbritannien, tjänstgöringsuppgifter för f.d. soldater vid Royal Hospital Chelsea, 1760-1920149
U.S., Naval Enlistment Rendezvous, 1855-1891113
USA, "sjukhusbiljetter" och ärendehandlingar för amerikanska flottan, 1825-1889119
USA, frivilliga i det spansk-amerikanska kriget, 1899-1927143
USA, inkallelseorder för militärtjänstgöring, 1917–1918 (vissa delstater)145
USA, militärtjänstgöringsrullor upprättade under amerikanska revolutionen, 1775-1783103
USA, sammanställda tjänstgöringsuppgifter för nordstatssoldater, 1861-1865150
Webben: Sydafrika, brittiska tjänstgöringsregister från det andra boerkriget, 1899-190287
 per sida