Ny sökning
122 684 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
USA , mönstringsrullor för marinkåren, 1798-195822 393
USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-194722 121
Andra världskriget, mönstringsrullor för USA:s flotta, 1938-194916 591
USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–191813 091
USA, arméns transporttjänst, passagerarlistor, 1910-19397 763
USA, mönstringskort från andra världskriget, 19427 535
USA, register för flottan och marinkåren, 1814-19925 605
Värvningsregister för USA:s armé under andra världskriget, 1938–19464 369
Brittiska arméns tjänstgöringsregister för första världskriget, 1914-19202 594
USA, inkallelser under inbördeskriget, 1863-18651 742
Kanada, mönstringslistor och lönelistor, 1795-18501 567
Australien, militärtjänstgöring under andra världskriget, 1939-19451 484
Storbritannien, tjänstgöringsuppgifter för f.d. soldater vid Royal Hospital Chelsea, 1760-19201 205
U.S. Army, Register of Enlistments, 1798-19141 062
USA, sammanställda tjänstgöringsuppgifter för sydstatssoldater, 1861-1865965
Storbritannien, register över sjömäns tjänstgöring i kungliga flottan, 1848-1939897
Australien, tjänstgöringsregister för första världskriget, 1914-1920865
Civila kommenderingar under första världskriget739
USA, inkallelseorder för militärtjänstgöring, 1917–1918 (vissa delstater)630
Storbritannien, brittiska arméns mönstringsrullor och utbetalningslistor, 1779-1821569
 per sida