Ny sökning
120 096 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
USA , mönstringsrullor för marinkåren, 1798-195821 947
USA, inkallelseorder för yngre män i samband med det andra världskriget, 1940-194721 695
Andra världskriget, mönstringsrullor för USA:s flotta, 1938-194916 256
USA, Mönstringskort från första världskriget, 1917–191812 826
USA, arméns transporttjänst, passagerarlistor, 1910-19397 598
USA, mönstringskort från andra världskriget, 19427 369
USA, register för flottan och marinkåren, 1814-19925 519
Värvningsregister för USA:s armé under andra världskriget, 1938–19464 275
Brittiska arméns tjänstgöringsregister för första världskriget, 1914-19202 546
USA, inkallelser under inbördeskriget, 1863-18651 709
Kanada, mönstringslistor och lönelistor, 1795-18501 532
Australien, militärtjänstgöring under andra världskriget, 1939-19451 454
Storbritannien, tjänstgöringsuppgifter för f.d. soldater vid Royal Hospital Chelsea, 1760-19201 178
U.S. Army, Register of Enlistments, 1798-19141 043
USA, sammanställda tjänstgöringsuppgifter för sydstatssoldater, 1861-1865944
Storbritannien, register över sjömäns tjänstgöring i kungliga flottan, 1848-1939875
Australien, tjänstgöringsregister för första världskriget, 1914-1920848
Civila kommenderingar under första världskriget721
USA, inkallelseorder för militärtjänstgöring, 1917–1918 (vissa delstater)619
Storbritannien, brittiska arméns mönstringsrullor och utbetalningslistor, 1779-1821563
 per sida