Information om denna kategori

Fotografier ger ytterligare en dimension åt släktforskningen.

I den här samlingen kan du hitta fotografier på fartyget som din släkting anlände till USA med. I vissa poster finns det dessutom beskrivningar av fartygen, fartygstyp, rederi, vilka som byggde det, tonnage, mått, antal master och skorstenar, fartygshistorik och antal år i tjänst.

Exempelbild