Ny sökning
10 226 resultat
Sortera per:
SamlingsrubrikResultatantal
Boston, Massachusetts, USA, index till passagerarlistor, 1899-1940121
Detroit, Michigan, gränspasseringar samt passagerar- och besättningslistor, 1905-1963349
Florida, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1898-1963582
Fremantle, västra Australien, passagerarlistor, 1897-1978123
Honolulu, Hawaii, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1900-195993
Italians to America Passenger Data File243
Kalifornien, USA, passagerar- och besättningslistor för ankommande, 1882–195979
Kanada, passagerarlistor över ankommande, 1865-1935189
Maine, USA, passagerar- och besättningslistor för in- och utresor, 1894-196264
Massachusetts, USA, passagerar- och besättningslistor för inresor, 1820–1963222
Nederländerna, index till besättningslistor för Holländska Ostindiska Kompaniet, 1633-1795174
New Orleans, passagerarlistor, 1813–1963164
New York, USA, passagerar- och besättningslistor för inresande (inklusive Castle Garden och Ellis Island), 1820-19574 361
Register över utländska medborgare som anlände till kanadensiska hamnar vid Atlant- och Stillahavskusten, 1904-194492
San Juan, Puerto Rico, passagerar- och besättningslistor, 1901-1962349
Staten New York, passagerar- och besättningslistor, 1917-19671 329
Storbritannien, listor över anlända passagerare, 1878-1960291
Storbritannien, listor över avresande passagerare, 1890-1960306
USA och Kanada, förteckning över passagerar- och immigrationslistor, 1500-tal till 1900-tal92
USA, passagerar- och besättningslistor för avresande, 1914-1966388
 per sida